خرید جیشیر اکانت جی شیر خرید gshare

Monthly Archive: May 2016

Fiddler crabs’ ‘Morse code’ attracts Mrs. Right

The vibrations and pulses that male fiddler crabs produce when they are trying to lure females into their burrows to mate are surprisingly informative. These signals serve as a type of “Morse code” that the females decipher to learn more about the size and stamina of their suitors. This is according to a study by Japanese researchers Fumio Takeshita of Nagasaki University and Minoru Murai of the University of the Ryukyu, published in Springer’s journal The Science of Nature .

‘Dirty Blizzard’ sent 2010 Gulf oil spill pollution to seafloor

Scientists working in the Gulf of Mexico have found that contaminants from the massive 2010 Deepwater Horizon oil spill lingered in the subsurface water for months after oil on the surface had been swept up or dispersed. In a new study, they also detailed how remnants of the oil, black carbon from burning oil slicks and contaminants from drilling mud combined with microscopic algae and other marine debris to descend in a “dirty blizzard” to the seafloor.

Alien Minds Part II: Do Aliens Think Big Brains are Sexy Too?

“Nothing in biology makes sense”, wrote the evolutionary biologist Theodosius Dobzhansky, “except in the light of evolution”. If we want to assess whether it is likely that technological civilizations have evolved on alien planets or moons, and what they might be like, the theory of evolution is our best guide. On May 18, 2016 the newly founded METI (Messaging to ExtraTerrestrial Intelligence) International hosted a workshop entitled ‘ The Intelligence of SETI: Cognition and Communication in Extraterrestrial Intelligence ’.

خرید cccam خرید سی سی کم خرید cccam خرید سیسیکم خرید cccam خرید سی سی کم سیسیکم خرید cccam خرید سی سی کم سیسیکم خرید اکانت جیشیر جی شیر اکانت gshare