خرید جیشیر اکانت جی شیر خرید gshare

Monthly Archive: May 2018

This is What Happens When a Black Hole Gobbles up a Star

At the center of our galaxy resides a Supermassive Black Hole (SMBH) known as Sagittarius A . Based on ongoing observations, astronomers have determined that this SMBH measures 44 million km (27.34 million mi) in diameter and has an estimated mass of 4.31 million Solar Masses. On occasion, a star will wander too close to Sag A and be torn apart in a violent process known as a tidal disruption event (TDE)

Oumuamua was Just the Beginning. Astronomers Find an Interstellar Asteroid Orbiting Retrograde near Jupiter.

On October 19th, 2017 , the Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System -1 (Pan-STARRS-1) telescope in Hawaii announced the first-ever detection of an interstellar asteroid – I/2017 U1 (aka. ‘Oumuamua). Originally mistaken for a comet, follow-up observations conducted by the European Southern Observatory (ESO) and others confirmed that ‘Oumuamua was actually a rocky body that had originated outside of our Solar System.

Carnival of Space #562

This week’s Carnival of Space is hosted by me at the CosmoQuest blog . Click here to read Carnival of Space #562 And if you’re interested in looking back, here’s an  archive to all the past Carnivals of Space . If you’ve got a space-related blog, you should really join the carnival.

خرید cccam خرید سی سی کم خرید cccam خرید سیسیکم خرید cccam خرید سی سی کم سیسیکم خرید cccam خرید سی سی کم سیسیکم خرید اکانت جیشیر جی شیر اکانت gshare