خرید جیشیر اکانت جی شیر خرید gshare

A New Extrasolar Planet is as Hot and Dense as Mercury, but 2.5 Times the Mass of Earth

In the course of searching for planets beyond our Solar System – aka. extra-solar planets – some truly interesting cases have been discovered. In addition to planets that are several times the size of the Solar System’s largest planet (Super-Jupiters), astronomers have also found a plethora of terrestrial (i.e rocky) planets that are several times the size of Earth (Super-Earths)

خرید cccam خرید سی سی کم خرید cccam خرید سیسیکم خرید cccam خرید سی سی کم سیسیکم خرید cccam خرید سی سی کم سیسیکم خرید اکانت جیشیر جی شیر اکانت gshare