خرید جیشیر اکانت جی شیر خرید gshare

Large protein nanocages could improve drug design and delivery

Using novel computational and biochemical approaches, scientists have accurately designed and built from scratch 10 large protein icosahedra–polyhedra with 20 faces–similar to viral capsids that carry viral DNA. The designed structures are made of two different engineered proteins, present in 60 copies each, which self-assemble into icosahedra. They have a wide variety of potential applications, from targeted drug delivery to the development of more effective vaccines, the researchers say.

خرید cccam خرید سی سی کم خرید cccam خرید سیسیکم خرید cccam خرید سی سی کم سیسیکم خرید cccam خرید سی سی کم سیسیکم خرید اکانت جیشیر جی شیر اکانت gshare