خرید جیشیر اکانت جی شیر خرید gshare
Secrets of Space

Latest Posts

Carnival of Space #624

It’s that time again! This week’s Carnival of Space is hosted by Pamela Hoffman at the Everyday Spacer blog. Click here to read Carnival of Space #624. And if you’re interested in looking back, here’s an archive to all the past Carnivals of Space

A Monster Black Hole has been Found with 40 Billion Times the Mass of the Sun

If contemplating the vast size of astronomical objects makes you feel rather puny and insignificant, then this new discovery will make you feel positively infinitesimal. It’s almost impossible to imagine an object this large: a super massive black hole that’s 40 billion times more massive than our Sun. But there it is, sitting in the … Continue reading “A Monster Black Hole has been Found with 40 Billion Times the Mass of the Sun” The post A Monster Black Hole has been Found with 40 Billion Times the Mass of the Sun appeared first on Universe Today .

The Story of the Apollo Guidance Computer, Part 3

During the development of the Apollo Guidance Computer (AGC) by the MIT Instrumentation Laboratory (see Part 1 and Part 2 for the complete backstory), an inauspicious event occurred sometime during 1965-1966, while the Gemini missions were going on. The Gemini program helped NASA get ready for the Apollo Moon landings missions by testing out rendezvous … Continue reading “The Story of the Apollo Guidance Computer, Part 3” The post The Story of the Apollo Guidance Computer, Part 3 appeared first on Universe Today .

خرید cccam خرید سی سی کم خرید cccam خرید سیسیکم خرید cccam خرید سی سی کم سیسیکم خرید cccam خرید سی سی کم سیسیکم خرید اکانت جیشیر جی شیر اکانت gshare