خرید جیشیر اکانت جی شیر خرید gshare

Plasma technology can be tapped to kill biofilms on perishable fruit, foods

Seeing fruit “turn bad and going to waste” inspired a team of researchers in China to explore using atmospheric pressure nonequilibrium plasma — already widely used for medical purposes — as a novel solution to extend the shelf life of fruit and other perishable foods. read more

خرید cccam خرید سی سی کم خرید cccam خرید سیسیکم خرید cccam خرید سی سی کم سیسیکم خرید cccam خرید سی سی کم سیسیکم خرید اکانت جیشیر جی شیر اکانت gshare