خرید جیشیر اکانت جی شیر خرید gshare

Supernovae shockwaves aren’t spherical

When stars blow up, they tend to release their energy in a roughly spherical shape. But much after the initial blast, the resulting shock waves can sometimes be elongated in one direction. A team of theorists used laboratory lasers to identify the potential culprit: magnetic fields

خرید cccam خرید سی سی کم خرید cccam خرید سیسیکم خرید cccam خرید سی سی کم سیسیکم خرید cccam خرید سی سی کم سیسیکم خرید اکانت جیشیر جی شیر اکانت gshare