خرید جیشیر اکانت جی شیر خرید gshare

TESS Just Found its First Earth-Sized World

NASA’s new planet-hunting telescope, TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), just found its first Earth-sized world. Though the Earth-sized planet, and its hot sub-Neptune companion, were first observed by TESS in January 2019, it’s taken until now to confirm their status with ground-based follow-up observations. The discovery is published in The Astrophysical Journal Letters

خرید cccam خرید سی سی کم خرید cccam خرید سیسیکم خرید cccam خرید سیسیکم خرید شیرینگ خرید cccam خرید سی سی کم خرید cccam خرید سی سی کم سیسیکم خرید cccam خرید سی سی کم سیسیکم خرید اکانت جیشیر جی شیر اکانت gshare buy gshare renew gshare account