خرید جیشیر اکانت جی شیر خرید gshare

TESS Practices on a Comet Before Starting on its Science Operations

On April 18th, 2018 , NASA deployed the Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), a next-generation exoplanet hunting telescope that is expected to find thousands of planets in the coming years. Alongside other next-generation telescopes like the James Webb Space Telescope (JWST), TESS will effectively pick up where space telescopes like Hubble and Kepler left off. The mission recently started science operations (on July 25th, 2018) and is expected to transmit its first collection of data back to Earth this month.

خرید cccam خرید سی سی کم خرید cccam خرید سیسیکم خرید cccam خرید سیسیکم خرید شیرینگ خرید cccam خرید سی سی کم خرید cccam خرید سی سی کم سیسیکم خرید cccam خرید سی سی کم سیسیکم خرید اکانت جیشیر جی شیر اکانت gshare buy gshare renew gshare account