خرید جیشیر اکانت جی شیر خرید gshare

What Would a Camera on a Breakthrough Starshot Spacecraft See if it’s Going at High Velocity?

In April of 2016, Russian billionaire Yuri Milner announced the creation of Breakthrough Starshot . As part of his non-profit scientific organization (known as Breakthrough Initiatives), the purpose of Starshot was to design a lightsail nanocraft that would be capable of achieving speeds of up to 20% the speed of light and reaching the nearest star system – Alpha Centauri (aka. Rigel Kentaurus) – within our lifetimes.

خرید cccam خرید سی سی کم خرید cccam خرید سیسیکم خرید cccam خرید سیسیکم خرید شیرینگ خرید cccam خرید سی سی کم خرید cccam خرید سی سی کم سیسیکم خرید cccam خرید سی سی کم سیسیکم خرید اکانت جیشیر جی شیر اکانت gshare buy gshare renew gshare account